Hjelpetilbud i kommunene

Fysioterapeut og manuellterapeuthttps://helsenorge.no/behandlere/fysioterapeutFysioterapeut og manuellterapeut
Ergoterapihttps://helsenorge.no/behandlere/ergoterapiErgoterapi