Helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år er et gratis tilbud for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 kontroller.

Kontroller på helsestasjon fra babyen er nyfødt til 6 måneder

Se oversikt over hva som skjer på de ulike kontrollene fra barnet ditt er nyfødt til det er 6 måneder gammelt.

Kontroller på helsestasjonen fra barnet er 8 mnd til 4 år

Se oversikt over hva som skjer på de ulike kontrollene fra barnet ditt er 8 måneder til det er 4 år gammelt.