Er dette trygt når jeg er gravid?

Mange gravide er engstelige for at maling, hårfarging, legemidler og kjemikalier kan skade barnet.

Mange gravide er bekymret for om maling, hårfarging og lignende kan skade barnet.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Kan jeg male som gravid?

​Å male noen få ganger i løpet av svangerskapet med olje- eller løsemiddelbaserte maleprodukter er ikke farlig for barnet i magen. Ut i fra et føre-var prinsipp anbefaler man likevel ikke gravide å male med denne typen maleprodukter. 

Har du malt med slik maling før du leste dette, skal du ikke engste deg videre, men heller unngå å male med slik maling senere i graviditeten. 

Støvtørr maling betyr minimalt me​d løsemiddel i luften 

​Det er lurt å unngå å oppholde deg i et rom som er nymalt før den oljebaserte malingen er tørr. Når malingen er støvtørr (skal stå informasjon om hvor lang tid dette tar på malingsboksen) er avdampingen minimal, selv om det fremdeles kan lukte i rommet. 

Luft rommet godt under og etter maling og forlat rommet dersom du likevel opplever ubehag som hodepine og kvalme. Lukt er forøvrig en dårlig indikasjon på å avgjøre hvor mye løsemidler som er i luften da noen løsemidler lukter mye, mens andre lukter lite.​

Vannbasert maling ser ut til å vær​e trygt

Vannbaserte malinger virker å være et trygt alternativ for gravide, da disse malingstypene inneholder minimalt med organiske løsemidler.

I utgangspunktet er vannbaserte malinger mer komplekse enn de oljebaserte, og det har vært diskutert om vannbasert maling kan føre til allergi. Dette er likevel ikke et større problem for gravide enn ikke-gravide.

Er løsemidler farlig for gravide?

​Produkter som hårspray, neglelakk, en del malingstyper, whitespirit, flekkfjernere, drivstoff og spraybokser inneholder ulike typer løsemidler.

Vanligvis v​il slike produkter man bruker i hjemmet gi lave konsentrasjoner i omgivelsene. Det er derfor lite trolig at denne typen eksponeringer er skadelige for gravide. Sterk lukt betyr ikke nødvendigvis at det er farlig. 

Som gravid bør man likevel for å være på den sikre siden, innrette seg slik at opptaket i kroppen reduseres mest mulig (føre-var prinsippet). Sørg for god utluftning og begrens tiden du bruker produktet.

Er brannrøyk farlig for gravide?

​Med unntak av kullos er ikke brannrøyk farligere for gravide enn ikke-gravide.

Brannrøyk er en sammensatt blanding av blant annet oppvarmet luft, sotpartikler og gasser. Røyken vil alltid inneholde irriterende forbindelser og kan noen ganger også inneholde giftige gasser som kullos og hydrogencyanid, men man kan ikke forutsi den nøyaktige sammensetningen av gasser som dannes. 

​​Hvis du har pustet inn brannrøyk i kort tid er det som oftest tilstrekkelig med frisk luft og hvile. Ring likevel Giftinformasjonen (22 59 13 00) for å få gode råd for akkurat din situasjon, døgnet rundt.

Er kullos farlig for en gravid?

Er du gravid og tror du har symptomer som skyldes kullos-forgiftning, er det viktig at du kommer deg til legevakt/sykehus så raskt som mulig. Her vil man kunne ta blodprøver som forteller deg om mengden kullos i blodet ditt er farlig, og starte behandling om det blir nødvendig.

​Kullos er en gass som hverken har farge, smak eller lukt. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning for eksempel i branner og i eksos fra motoriserte kjøretøy. 

Mindre vanlig er fra propanbrennere, apparater som drives på naturgass, eksos fra aggregater, kullgriller eller fra vedovner. Røyk fra sigaretter er også en kilde til kullos. 

Kullos (karbonmonoksid/CO) er giftig fordi gassen blant annet fortrenger oksygenet i blodet. Barnet i magen er mer følsomt for nedsatt oksygentilførsel enn det mor vil være. Det er ikke fare for barnet så lenge mor ikke har noen symptomer.

Ved en lett forgiftning med kullos er de vanligste symptomene hos mor hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast. Ved mer alvorlige forgiftninger kan man bli forvirret, få brystsmerter, ha problemer med å gå, bli sløv eller miste bevisstheten.

Er legemidler og kjemikalier trygt under graviditet?

Trolig skyldes mindre enn 1 prosent av alle misdannelser hos barn at mor har brukt legemidler eller kjemikalier mens hun var gravid. En for stor frykt for bruk av legemidler kan være uheldig. 

Hvis gravide kutter ut eller reduserer dosen av et nødvendig legemiddel kan dette gjøre at mor blir sykere. Dette kan igjen gå ut over barnet. ​​

Fost​​erskad​elige stoffer, men likevel friske barn

Stoffer som kan skade fosteret kalles teratogene. Det er viktig å merke seg at disse stoffene i de fleste tilfeller ikke medfører misdannelser, selv om de altså er teratogene. 

Det at et legemiddel er klassifisert som fosterskadelig betyr at legemiddel i noen tilfeller kan føre til en slik effekt. Det er altså ikke slik at barnet nødvendigvis tar skade hvis en har brukt et «feil» legemiddel eller kjemikalie. 

Bruk av fosterskadelige legemidler eller kjemikalier er svært sjelden alene grunn til å ta abort.​

Aldri noen garanti for et friskt ​​barn

Alvorlige misdannelser hos barn forekommer hos 2-3 prosent av alle barn, uavhengig av om de er blitt utsatt for noen kjent risiko. Fagfolk kaller denne verdien for «bakgrunnsrisiko» og i de klart fleste tilfellene er årsaken til misdannelsene ukjente. 

Selv om det stadig har kommer nye legemidler og kjemikalier på markedet har ikke bakgrunnsrisikoen endret seg de siste 50 årene. Dersom en skulle få et barn med en skade kan det ha helt andre årsaker enn et legemiddelinntak eller en eksponering for en kjemisk forbindelse.​​

Hva skal du gjøre hvi​​s du fryk​ter at et legemiddel kan skade barnet ditt?

Snakk med fastlegen, jordmoren din eller farmasøyter på apoteket. Be dem fortelle deg hva slags risiko du og barnet ditt løper ved at du bruker legemiddelet. I de fleste tilfeller er det ingen grunn til bekymring.​

Kan jeg farge håret som gravid?

​​​De vanligste typene hårbehandling er farging, bleking, permanentbehandling og bruk til å glatte ut håret. Utfra tilgjengelige data synes de nevnte hårbehandlinger å være trygge under svangerskap. 

Stoffene i hårbehandlingene tas trolig dårlig opp gjennom hodebunnen, og det er derfor små mengder som når frem til barnet. ​

For å være på den sikre siden anbefales det likevel at du ikke overdriver hårbehandlingene og forsøker å redusere kontakten med produktene (luft godt og bruk gjerne hansker eller få hjelp av andre). Les pakningsvedlegget for produktet før bruk.​

Forbrukerrådet har testet en rekke hårfargingsprodukter og funnet at mange inneholder kjemikalier som kan gi alvorlige allergireaksjoner. Dette er uheldig uavhengig om man er gravid eller ikke.

For informasjon om alvorlige allergireaksjoner kan du lese mer på Forbrukerrådets ​og Folkehelseinstituttets sider.                      ​​​