Gravid

Svangerskapskontroller

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det bra.

Gravid uke for uke

Følg graviditeten og fosterets utvikling uke for uke fram til fødselen. Her finner du informasjon om svangerskapsomsorgen frem til fødselen.

Planlegger du å bli gravid?

Da kan det hende du trenger å gjøre noen endringer i livsstil, medisinbruk eller andre forhold knyttet til helsen din.

Bekkenløsning og trening av bekkenbunnsmuskulatur

Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide.

Er dette trygt for gravide?

Mange gravide er engstelige for at maling, hårfarging, legemidler og kjemikalier kan skade barnet. Les mer om hvilke forbehold du bør ta her.

Farskapserklæring og fødselsmelding

Ugifte foreldre må huske å registrere farskapserklæring, enten under graviditeten, i forbindelse med- eller etter fødselen.

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er et tilbud til gravide som har økt risiko for å få et foster med alvorlig arvelig sykdom eller med utviklingsavvik.

Gravid og alkohol

Det er ingen sikker nedre grense for alkohol i graviditeten. Drikker du alkohol som gravid, får fosteret samme promille som deg.

Graviditet og legemidler

Noen medisiner kan brukes av gravide fordi de ganske sikkert ikke skader fosteret. Se hvilke medisiner du kan og ikke kan bruke i graviditeten.

Helsekort for gravide

På den første svangerskapskontrollen fyller lege eller jordmor ut et helsekort for gravide. Dette kortet skal følge deg gjennom hele graviditeten.

Kosthold for gravide

Når du er gravid trenger du et kosthold som er variert og som gir tilstrekkelig av næringsstoffer.

Mat og drikke gravide ikke bør spise

Enkelte matvarer kan inneholde mikroorganismer, fremmedstoffer eller miljøgifter som kan være skadelig for fosteret.

Sex når du er gravid

Sex er ufarlig for den gravide og barnet i et normalt svangerskap. Dersom du opplever blødninger i svangerskapet bør du unngå samleie og oppsøke lege.

Snus, røyk og graviditet

Snusing og røyking kan føre til komplikasjoner når du er gravid. Se hvordan du kan få hjelp til å slutte.

Spontanabort

Spontanabort er dessverre vanlig. Opptil 30 prosent av alle svangerskap ender med spontanabort.

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn. God oppfølging og behandling reduserer risikoen.

Svangerskapskvalme

Kvalme i svangerskapet er ganske vanlig, men er sjelden farlig for deg eller barnet.

Alvorlig svangerskapskvalme

Alvorlig svangerskapskvalme rammer et fåtall gravide, men gir så store plager at du blir syk av det og trenger behandling – ofte på sykehus.

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning, også kalt preeklampsi, kan ramme gravide etter uke 20 i svangerskapet. Symptomene er ofte milde, men må alltid tas alvorlig.

Svangerskap og revmatisk sykdom

Revmatiske sykdommer kan opptre ulikt gjennom et svangerskap. Finn råd om graviditet, fødsel, familieliv og trening når du har en revmatisk sykdom.

Trening som gravid og etter fødselen

Gravide som er fysisk aktive og trener, opplever enklere svangerskap og fødsel. Etter fødselen kan du trene så raskt etterpå som du føler for det.

Vanlige plager under graviditeten

Det varierer om og hvordan gravide opplever plager. Noen ganger er plagene små og til å leve med, i andre tilfeller kan det trenges egne tiltak.

Ultralyd av gravide

Alle gravide får tilbud om en ultralydundersøkelse rundt uke 18 i svangerskapet.

Å få barn når foreldrene er i slekt

De aller fleste barn blir født friske i Norge, men hvert år fødes noen barn med alvorlige sykdommer. Risikoen er høyere jo nærmere slektskapet er.