Frikort og egenandeler

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. Ordningene gjelder ulike tjenester. Du får frikort for helsetjenester når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Logg inn og se dine egenandeler.

Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel.

Blå resept, hvit resept og bidragsordningen

Dersom du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Pasientreiser

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Hvem betaler tannlegeregningen?

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Egenandel hos fysioterapeut

Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos fysioterapeut.

Eigendelar hos psykolog

Du kan få dekt delar av utgiftene til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanlegvis betale ein eigendel.

Eigendelar på sjukehus og poliklinikk

Dersom du skal få behandling ved sjukehus eller poliklinikk, må du i utgangspunktet vere tilvist av lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Eigendelar på laboratorium og røntgeninstitutt

Du kan få dekt delar av utgiftene dine til nødvendige undersøkingar ved private laboratorie- og røntgeninstitutt. Vanlegvis må du betale ein eigendel.

Egenandeler for helsetjenester

Finn ut hvor mye du bør betale i egenandeler for behandling og andre helsetjenester.

Endring av kontonummer for frikort-utbetalinger fra Helfo

Helfo og NAV har et felles adresse- og kontonummerregister som benyttes for frikort-ordningene.