Fødsel

Fødselen

Fødselen startar som oftast med rier og består av tre fasar: opningstid, utdrivingstid og etterbyrdstid. Kor lang tid fødselen vil ta, vil variera.

Igangsetting av fødselen

Nokon gonger må fødselen bli sett i gang. ​Det er legen som bestemmer kva slags metode som er best å bruke for å framskunde fødselen.

Når fostervatnet går

Mistenker du at fostervatnet har begynt å lekke, skal du alltid ta kontakt med fødeavdelinga eller jordmor/lege.

Epidural og smertelindring

Gravide opplever fødselsforløpet svært forskjellig, og behovet for smertelindring vil derfor variere.

Farskapserklæring og fødselsmelding

Ugifte foreldre må huske å registrere farskapserklæring, enten under graviditeten, i forbindelse med- eller etter fødselen.

For tidlig fødsel

Et svangerskap varer vanligvis mellom 37 og 42 uker. Hvis fødselen skjer før uke 37 er fullendt, regnes det som en for tidlig fødsel.

Fødeplass og fødetilbud

Jordmor og fastlegen din hjelper deg å velge det beste fødestedet for deg. Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk gir ulike tilbud.

Fødsel i EU/EØS eller Sveits

Er du medlem av den norske folketrygden og føder når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, vil du kunne få dekket deler av utgiftene.

Fødsel utenfor EU/EØS

Hvis du føder i utlandet, kan du få refundert utgiftene du har til dette.

Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp.

Hjemmefødsel

Hvis du vil føde hjemme, må du være frisk og ha et normalt svangerskap med fødsel til termin.

Hjemmefødsel - engangsstønad

Når du har født hjemme, kan du få engangsstønad fra Helfo.

Keisarsnitt

Eit keisarsnitt kan vere planlagt eller akutt, men det skal berre utførast når det er heilt nødvendig og når det er ein medisinsk årsak som ligg bak.

Overvaking av barn i mors mage

Fødselen er krevande for både mor og barn, og jordmor eller lege vil følge med barnets tilstand gjennom heile fødselen.

Revmatisk sykdom og fødsel

De fleste revmatiske sykdommer øker ikke risikoen for komplikasjoner under fødsel, og vanlig fødsel er som regel anbefalt.

Tang eller vakuum under fødsel

Det kan oppstå situasjonar under fødselen som gjer at legen må hjelpe deg med å få barnet ut ved å bruke vakuum eller fødselstang.