Endring av kontonummer for frikort-utbetalinger fra Helfo

Helfo og NAV har et felles adresse- og kontonummerregister som benyttes for frikort-ordningene.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Når du har nådd egenandelsbeløpet som gir rett til frikort og du har penger til gode, utbetales det overskytende beløpet automatisk til det kontonummeret som er registrert. Helfo gjør frikort-utbetalinger to ganger i måneden. Du får ikke melding om utbetaling i posten. Sjekk kontoutskriften din for utbetaling fra Helfo.

Du kan melde inn eller endre kontonummer på flere måter:

  • Benytt selvbetjeningsløsningen «Frikort og egenandeler» for å registrere kontonummer elektronisk. Logg inn på «Min helse». Velg deretter tjenesten «Mine egenandeler», hvor du kan registrere et kontonummer som Helfo bruker til frikortutbetalinger. NAV vil også benytte dette kontonummeret for utbetalinger til deg. Er du mellom 16 og 18 år kan du som regel ikke melde inn kontonummer elektronisk.
  • Har du ikke tilgang til internett, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00 for å få tilsendt skjemaet du trenger for å få endret kontonummer.