EØS-borgere som ønsker helsehjelp i Norge

Du som er EØS-borger, har rett til å motta helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. Du må selv betale for behandlingen, og eventuell refusjon er en sak mellom deg og ditt trygdeland.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Nasjonalt kontaktpunkt kan informere om hvilke regler som gjelder for helsehjelp. De kan også hjelpe deg med å orientere deg i det norske helsevesenet. Som pasient fra et annet EØS-land vil du kunne velge om du vil benytte deg av offentlig eller privat behandlingssted.

Behandling i helsevesenet

​For en rekke typer behandling i Norge er det lang ventetid. Du vil måtte gå inn i den samme helsekøen som alle andre. Et regionalt helseforetak kan ikke avvise deg på grunn av at du er fra et annet EØS-land. En pasient kan bare avvises dersom tvingende allmenne hensyn gjør seg gjeldene.

I Norge har vi et system som innebærer at alle må ha en henvisning fra helsepersonell for å bli vurdert av spesialisthelsetjenesten. Det vil også gjelde deg som kommer fra et annet EØS-land.

Dersom du ønsker å få helsehjelp i det offentlige helsevesenet i Norge, kan du gå inn på «Velg behandlingssted» for å få oversikt over behandlingssteder. Her finner du dessuten oversikt over private helsetjenesteaktører som har avtale eller godkjennelse for å levere spesialisthelsetjenester på statens regning.

Du kan også velge å benytte en privat helsetjenesteaktør. Disse er forpliktet til å behandle deg på lik linje med de som er bosatt i Norge.

For å få nærmere informasjon om behandling i Norge kan du ringe Nasjonalt kontaktpunkt på 800 43 573 for å få råd og veiledning. Ringer du fra utlandet, må du bruke telefonnummer +47 23 32 70 30.

Det er reglene i trygdelandet ditt som avgjør hvilke vilkår som gjelder for refusjon.

Autorisasjon og spesialisering

​Dersom du trenger bevis på at behandleren din er autorisert eller hvilken spesialisering han/hun har, kan du enten be om å få dette dokumentert av behandleren, eller du kan be om HPR-nummer eller fødselsdato. Da kan du selv hente ut en autorisasjonskopi på nettsiden til statens autorisasjonskontor.

Pasientskadeerstatning

​Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko. Dersom noe går galt under behandlingen, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og veiledning om hvilke rettigheter du har som pasient. Ta kontakt med ombudet i det fylket der du er til behandling.

Europeisk helsetrygdkort

​Dersom det skulle oppstå noe akutt mens du er på ferie i Norge, er det lurt å ha med seg Europeisk helsetrygdkort (EHIC). Det beviser at du har rett til nødvendige helsehjelp ved behandlingssteder som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Her kan du lese mer om dine helserettigheter i Norge dersom du er turist fra et EØS-land eller Sveits.

Reiseforsikring

​​Retten til å motta helsehjelp i et annet EØS-land er ikke en erstatning for reiseforsikring. Helfo anbefaler derfor alle å ha reiseforsikring i tillegg.