Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Behandling i utlandet

Europeisk helsetrygdkorthttps://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkortEuropeisk helsetrygdkort
Bo i utlandethttps://helsenorge.no/bo-i-utlandetBo i utlandet
Turist i utlandethttps://helsenorge.no/turist-i-utlandetTurist i utlandet
Studenter utenfor EU/EØShttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/studenter-utenfor-eu-eosStudenter utenfor EU/EØS
Arbeidstaker, student eller pensjonist i EU/EØS og Sveitshttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-student-eller-pensjonist-i-eu-eøs-og-sveitsArbeidstaker, student eller pensjonist i EU/EØS og Sveits
Pensjonister og Europeisk helsetrygdkorthttps://helsenorge.no/turist-i-utlandet/pensjonister-og-europeisk-helsetrygdkortPensjonister og Europeisk helsetrygdkort
Turister i EU/EØS og Sveitshttps://helsenorge.no/turist-i-utlandet/turister-i-eu-eos-og-sveitsTurister i EU/EØS og Sveits
Studenter i EU/EØS og Sveitshttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/studenter-i-eu-eos-og-sveitsStudenter i EU/EØS og Sveits
Turister utenfor EU/EØShttps://helsenorge.no/turist-i-utlandet/turister-utenfor-eu-eosTurister utenfor EU/EØS
Fødsel i EU/EØShttps://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/fodsel-i-eu-eos-eller-sveitsFødsel i EU/EØS
Pensjonister utenfor EU/EØShttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-eøsPensjonister utenfor EU/EØS
Norwegian National Contact Point for healthcarehttps://helsenorge.no/foreigners-in-norway/norwegian-national-contact-point-for-healthcare1Norwegian National Contact Point for healthcare
Arbeidstaker i EU-/EØS-områdethttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-i-eu-eos-omradetArbeidstaker i EU-/EØS-området
Utsendte arbeidstakere i EU/EØS og Sveitshttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/utsendte-arbeidstakere-i-eu-eøs-og-sveitsUtsendte arbeidstakere i EU/EØS og Sveits
Kursopphold for barn med funksjonshemning og sjeldne diagnoserhttps://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/kursopphold-og-rehabilitering/kurs-for-barn-funksjonshemningerKursopphold for barn med funksjonshemning og sjeldne diagnoser
Au pair i utlandethttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/au-pair-i-utlandetAu pair i utlandet
Utsendte arbeidstakere i Québechttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/utsendte-arbeidstakere-i-quebecUtsendte arbeidstakere i Québec
What does extended subsidisation cover during residence abroad?https://helsenorge.no/what-does-extended-subsidisation-cover-during-residence-abroadWhat does extended subsidisation cover during residence abroad?
Arbeidstaker for utenlandsk arbeidsgiver utenfor EU/EØShttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-for-utenlandsk-arbeidsgiver-utenfor-eu-eosArbeidstaker for utenlandsk arbeidsgiver utenfor EU/EØS
Selvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveitshttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/selvstendig-naringsdrivende-i-eu-eos-og-sveitsSelvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveits
What does ordinary subsidisation cover during residence abroad?https://helsenorge.no/what-does-ordinary-subsidisation-cover-during-residence-abroadWhat does ordinary subsidisation cover during residence abroad?
Selvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØShttps://helsenorge.no/bo-i-utlandet/selvstendig-naringsdrivende-utenfor-eu-eosSelvstendig næringsdrivende utenfor EU/EØS