Behandlere

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpaBrukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Hjemmesykepleie og hjemmehjelphttps://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsetjenester-i-hjemmetHjemmesykepleie og hjemmehjelp
Kontaktlegehttps://helsenorge.no/rettigheter/kontaktlegeKontaktlege
Ortoptist - stønad til behandlinghttps://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/stønad-til-behandling-hos-ortoptistOrtoptist - stønad til behandling