Oversikt over kvalitetsindikatorer

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Kvalitetsindikatorer knyttet til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Behandling av sykdom og overlevelse

Indikatorer knyttet til spesifikke diagnoser, som for eksempel hoftebrudd, lungebetennelse og astma/kols.

Diabetes

Indikatorer knyttet til diabetes og barnediabetes.

Graviditet og fødsel

Indikatorer knyttet til svangerskap og fødselsomsorg.

Hjerte- og karsykdommer

Indikatorer knyttet til hjerte- og karsykdommer, for eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag.

Infeksjon

Kvalitetsindikatorer knyttet til infeksjoner.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Indikatorer for kompetanse og sykefravær blant ansatte, samt legetid og enerom for beboere.

Kreft - behandling og overlevelse

Indikatorer knyttet til behandling og overlevelse etter ulike typer kreft.

Kreft – pakkeforløp

Indikatorer knyttet til pakkeforløp for ulike typer kreft.

Legemidler

Kvalitetsindikatorer knyttet til bruk av antibiotika.

Psykisk helse for barn og unge

Kvalitetsindikatorer for blant annet start av helsehjelp, ventetider og fristbrudd.

Psykisk helse for voksne

Kvalitetsindikatorer for blant annet start av helsehjelp, ventetider, tvangsinnleggelser og fristbrudd.

Rusbehandling

Kvalitetsindikatorer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, blant annet for ventetider og fristbrudd.

Sykehusopphold

Kvalitetsindikatorer for blant annet pasienterfaringer og korridorpasienter.

Tannhelse

Kvalitetsindikatorer knyttet til tannhelse.