Norges giftigste sopper

Flere tusen sopparter vokser i norsk natur. Mange er det ufarlig å smake på, men prøvesmaking av de fire giftigste soppene i Norge kan føre til alvorlig forgiftning.

Foto: Mostphotos.com

De fire giftigste soppene i Norge

Hvit fluesopp (Amanita virosa)

Foto: Per Marstad

Grønn fluesopp (Amanita phalloides)

Foto: Per Marstad

Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus)

Foto: Per Marstad

Butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus)

Foto: Per Marstad

Alvorlige forgiftninger forekommer hvert år og dødsfall er registrert i Norge. Disse fire artene kan gi livstruende forgiftning ved kun å smake på soppen. Du skal derfor aldri smake på ukjent sopp.

Ved små inntak av ukjent sopp er det viktig å utelukke disse soppartene ved hjelp av beskrivelse av soppen, voksested, latenstid og eventuelle symptomer. Ved litt større inntak bør også flatklokkehatt (Galerina marginata) utelukkes. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved mistanke om soppforgiftning. 

Personer med fremmedspråklig bakgrunn er overrepresentert ved alvorlige forgiftninger etter forveksling med matsopper. Naturens sammensetning av matsopper og giftsopper varierer mellom forskjellige land og verdensdeler. I flere asiatiske land plukkes spiselige arter fluesopper (Amanita sp.) som er vanskelig å skille fra de giftige artene i Norge.

Poisonous mushrooms in Norway

​The Norwegian Poison Information Centre has produced a booklet with information and photos of poisonous mushrooms in 25 different languages. The brochure can be downloaded here.