Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året. Samtalene blir tatt opp, finn mer informasjon om dette lenger ned.
Farlige produkter i hjemmet

Giftinformasjonen er en døgnåpen tjeneste (22 59 13 00) og får mange spørsmål om uhell med kjemikalier hjemme. Dette er uhell som kunne vært unngått.

Om Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.