Giftinformasjonen

Giftinformasjonen er det​ nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Vi er i beredskap hele døgnet, alle dager i året.
Du når oss på 
22 59 13 00 - døgnåpen telefon. Samtalene til vakttelefonen blir tatt opp.