$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Fanafjellsvegen 101, 5243 FANA

Postadresse

Gerhard Grans vei 36, 5094 BERGEN

Telefonnummer

55114510

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 27.12.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 27.12.2019