$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Kongens gate 11, 6002 ÅLESUND

Postadresse

Postboks 1514, 6025 ÅLESUND

Telefonnummer

70 11 70 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse