$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Ullevål Hageby Legesenter Niels Henrik Abels vei 2C, 0851 OSLO

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Fysisk helse