$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø

Postadresse

Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø

Telefonnummer

77662130

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Fysisk helse