$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Solheimsgaten 9, 5058 BERGEN

Telefonnummer

55 32 05 10

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Habilitering, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinikk
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging

Intensiv habilitering, barn og unge

Ventetider til poliklinikkOppgis ikke
Ventetider til gruppetilbud med individuell oppfølging10 ukerGyldig til 14.01.2020