$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim

Postadresse

Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim

Telefonnummer

73825410

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse21 ukerGyldig til 12.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse21 ukerGyldig til 12.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse21 ukerGyldig til 12.12.2019