$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Trondheimsveien 80, 0565 OSLO

Postadresse

c/o Lovisenberg diakonale sykehus Postboks 4970 Nydalen, 0440 OSLO

Telefonnummer

24 07 44 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke