$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Høvringen Gård Bynesveien 60, 7018 TRONDHEIM

Telefonnummer

47 47 40 15

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Tyrilistiftelsen, Høvringen

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse13 ukerGyldig til 18.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse13 ukerGyldig til 18.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse13 ukerGyldig til 18.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke