$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Kirkeveien 166, 0450 OSLO

Postadresse

Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Telefonnummer

23 01 62 30

Eierform

Offentlig

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Oslo universitetssykehus, Regional seksjon for spiseforstyrrelser, RASP, Ullevål

Behandlingskategorier

Psykisk helse, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Regional poliklinikk
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling9 ukerGyldig til 24.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 24.12.2019

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Spiseforstyrrelser, voksne

Regional poliklinikk
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 24.12.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, voksne

Voksne, døgnbehandlingsenhet
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse13 ukerGyldig til 24.12.2019

Spiseforstyrrelser, voksne

Intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 24.12.2019