$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Inngang E Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 KRÅKERØY

Postadresse

Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 KRÅKERØY

Telefonnummer

69 36 19 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger
  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 27.02.2020