$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Hørte, 3800 BØ I TELEMARK

Postadresse

Hvitsandvegen 34, 3811 HØRTE

Telefonnummer

35 95 66 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Samtun

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 15.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 15.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 15.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke