$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Beddingen 10, 7042 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 136, 7401 TRONDHEIM

Telefonnummer

73 92 92 30

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Rehabilitering