$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Postadresse

Postboks 218 Løvås, 5865 BERGEN

Telefonnummer

55 50 73 50

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Betanien sykehus, BUP

Behandlingskategorier

Psykisk helse, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Angstlidelser, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Bipolar lidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Depressiv lidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling13 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Psykoselidelse, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 09.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke