Vi har ingen behandlingssteder som har registrerte ventetider

På nettsiden Velg behandlingssted finner du behandlingssteder som tilbyr et utvalg undersøkelser og behandlinger med ventetider. For informasjon om andre behandlingssteder eller behandlinger, ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 og be om å få snakke med en pasientrådgiver.