$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Pastor Fangens vei 18, 0854 OSLO

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Telefonnummer

22 45 85 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Alderspsykiatri

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 05.05.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling52 ukerGyldig til 05.05.2020
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 05.05.2020