$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Langfjordbotn, 9545 LANGFJORDBOTN

Postadresse

Langfjordveien 1465, 9545 LANGFJORDBOTN

Telefonnummer

78 44 45 30

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger
  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Finnmarkskollektivet

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 15.11.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 15.11.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerUtløpt 15.11.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerUtløpt 15.11.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke