$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Sørhauggata 111, 5527 HAUGESUND

Postadresse

Postboks 21, 5501 HAUGESUND

Telefonnummer

52 70 05 50

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Godkjent av HELFO på enkelte behandlinger
  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for PRIVATSYKEHUSET HAUGESUND AS

Behandlingskategorier

Fysisk helse