$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Ragnar Strøms veg 4, 2067 JESSHEIM

Postadresse

Postboks 372, 2051 JESSHEIM

Telefonnummer

97693966

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rehabilitering