$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Fjelldalsveien 349, 9441 FJELLDAL

Telefonnummer

76 93 60 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Sigma Nord

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 16.10.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 16.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 16.10.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 16.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusning1 ukeGyldig til 16.10.2019
Ventetider til innleggelse1 ukeGyldig til 16.10.2019