$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Gudruns gate 9, 7030 TRONDHEIM

Postadresse

Gudruns gate 9, 7030 TRONDHEIM

Telefonnummer

72 89 68 80

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Rehabilitering