$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Frederik Stangs gate 11, 0264 OSLO

Postadresse

Frederik Stangs gate 11, 0264 OSLO

Telefonnummer

22541000

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger
  • Avtale med Helse Nord på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Fysisk helse