$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Hagegata 32, 0653 OSLO

Postadresse

c/o Lovisenberg diakonale sykehus Postboks 4970 Nydalen, 0440 OSLO

Telefonnummer

24 07 44 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling26 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 13.01.2020

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til innleggelse8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 13.01.2020

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til innleggelse16 ukerGyldig til 13.01.2020

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse4 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 13.01.2020

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse12 ukerGyldig til 13.01.2020

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 13.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 13.01.2020