Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Postadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Telefonnummer

0 56 12

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Betanien psykiatriske senter

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Alderspsykiatri

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017

Uspesifisert psykisk lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 21.11.2017
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 21.11.2017