$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Postadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Telefonnummer

55 50 74 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Betanien sykehus, DPS

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Alderspsykiatri

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling16 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling24 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerUtløpt 10.10.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 10.10.2019