$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Herman Døhlens vei 1, 6508 KRISTIANSUND N

Postadresse

Åse, 6026 ÅLESUND

Telefonnummer

71 12 00 00

Eierform

Offentlig

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus

Behandlingskategorier

Fysisk helse