$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Sjukehusvegen 14, 6770 NORDFJORDEID

Postadresse

Postboks 1000, 6807 FØRDE

Telefonnummer

57 86 43 30

Eierform

Offentlig

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Alderspsykiatri

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling7 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.02.2020

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling7 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse7 ukerGyldig til 27.02.2020

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse5 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling9 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse14 ukerGyldig til 27.02.2020

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling12 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.02.2020

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling3 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse2 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling6 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 27.02.2020

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling7 ukerGyldig til 27.02.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse9 ukerGyldig til 27.02.2020