$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Sjukehusvegen 10, 5750 ODDA

Postadresse

Postboks 64, 5751 ODDA

Telefonnummer

53 65 10 00

Eierform

Offentlig

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Helse Fonna, Odda Sjukehus

Behandlingskategorier

Fysisk helse