$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Postadresse

Postboks 218 Løvås, 5865 BERGEN

Telefonnummer

55 50 70 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Betanien sykehus, somatikk

Behandlingskategorier

Fysisk helse