$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Baldisholvegen 85, 2350 NES PÅ HEDMARKEN

Postadresse

Baldisholvegen 85, 2350 NES PÅ HEDMARKEN

Telefonnummer

62 34 98 50

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse22 ukerGyldig til 04.05.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse22 ukerGyldig til 04.05.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse22 ukerGyldig til 04.05.2020