$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Gullspennetunet 6, 4032 STAVANGER

Telefonnummer

51 51 58 00

Eierform

Offentlig

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Helse Stavanger, Gauselskogen

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 14.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 14.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 14.01.2020
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse6 ukerGyldig til 01.01.2020