$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Forskningsveien 7, 0373 OSLO

Postadresse

Postboks 85, 0319 OSLO

Telefonnummer

22 49 84 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra Helfo for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling16 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Bipolar lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Depressiv lidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Personlighetsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling16 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling24 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling8 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Spiseforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling12 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling16 ukerGyldig til 20.04.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelseOppgis ikke