$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Ulriksdal 8, 5009 BERGEN

Postadresse

Postboks 6165, 5892 BERGEN

Telefonnummer

55 97 85 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger
Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Haraldsplass Diakonale Sykehus

Behandlingskategorier

Fysisk helse