$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Østbyveien 27, 1474 LØRENSKOG

Postadresse

Postboks 14, 1477 FJELLHAMAR

Telefonnummer

67 92 20 40

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Behandlingskategorier

Psykisk helse, barn og unge

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Angstlidelser, barn og unge

Døgnenhet barn
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020

Atferds- og følelsesmessige forstyrrelser, barn og unge

Familieavdeling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020

Atferds- og følelsesmessige forstyrrelser, barn og unge

Døgnenhet barn
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020

Bipolar lidelse, barn og unge

Døgnenhet barn
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (ADHD), barn og unge

Døgnenhet barn
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Døgnenhet barn
Ventetider til poliklinisk utredning/behandlingOppgis ikke
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse26 ukerGyldig til 26.02.2020