$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Lovisenberggata 17, 0456 OSLO

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen, 0440 OSLO

Telefonnummer

23 22 50 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Lovisenberg Diakonale Sykehus

Behandlingskategorier

Fysisk helse