$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Bergflødtveien 69, 3404 LIER

Postadresse

Bergflødtveien 69, 3404 LIER

Telefonnummer

32 22 68 06

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for CRUX Bergfløtt behandlingssenter

Behandlingskategorier

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Psykoselidelse, voksne

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerGyldig til 06.01.2020
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse28 ukerGyldig til 06.01.2020