$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Tanemsbruvegen 25, 7540 KLÆBU

Telefonnummer

72 83 43 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Midt-Norge på enkelte behandlinger

Behandlingskategorier

Rehabilitering