$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Askvegen 150, 5306 ERDAL

Telefonnummer

56 15 10 00

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Vest på enkelte behandlinger

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for NKS OLAVIKEN ALDERSPSYKIATRISKE SYKEHUS AS

Behandlingskategorier

Fysisk helse

Psykisk helse, voksne

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til poliklinisk gruppebehandling
Ventetider til innleggelse

Alderspsykiatri

Ventetider til poliklinisk utredning/behandling4 ukerUtløpt 30.11.2019
Ventetider til poliklinisk gruppebehandlingOppgis ikke
Ventetider til innleggelse3 ukerUtløpt 30.11.2019