$Resources:EttBehandlingssted_Side_Tittel;

Besøksadresse

Apalløkkveien 8, 0956 OSLO

Telefonnummer

22 90 26 60

Eierform

Privat

Avtaler

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Les mer om avtaler og godkjenninger.

  • Avtale med Helse Sør-Øst på enkelte behandlinger

Mer informasjon på behandlingsstedets nettside

Se nasjonale kvalitetsindikatorer for Incognito Klinikk

Behandlingskategorier

Rus og avhengighet

Undersøkelse / behandling
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling
Ventetider til avrusning
Ventetider til innleggelse
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 30.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 30.12.2019
Ventetider til poliklinisk utredning/behandling2 ukerGyldig til 30.12.2019
Ventetider til avrusningOppgis ikke
Ventetider til innleggelse10 ukerGyldig til 30.12.2019